Onze inspiratie

De omgeving van onze distilleerderij

 

Het gebied ten zuiden van Nijmegen kent een afwisselend en erg mooi landschap. Glooiende heuvels, bossen en velden kenmerken het landschap. Onze distilleerderij bevindt zich op Klein Amerika aan de rand van het Zevendal, de Sint Jansberg, het Reichswald en natuurlijk de Mookerheide. Dit gebied is een belangrijke inspiratiebron voor onze producten en daarom vinden wij het belangrijk om op onze website ook achtergrondinformatie over dit mooie gebied met u te delen.Zevendal

Een van de mooiste dalen van Nederland

Het Zevendal ligt ingesloten tussen de Sint Jansberg en de Mookerheide en loopt vanaf Klein Amerika naar de Plasmolen. Het Zevendal is een smeltwaterdal waarvan de oorsprong op het stuwwalplateau ligt. Het is een droogdal waar het regenwater snel in wegzakt, een langgerekte laagte die aan een beekdal doet denken maar die ontstaan is door de erosie van afstromend regenwater of, zoals in stuwwallen, door afstromend smeltwater. 
Het Zevendal is een mooi open landschap met graslanden met veel verschillende soorten planten waarbij brede heggen een natuurlijke afscheiding vormen tussen de verschillende graslanden. Het dal is ontstaan in de voorlaatste ijstijd, toen het smeltwater van de in het bekken van Groesbeek gelegen gletsjertong over de stuwwal naar het zuiden stroomde. Je komt er reeën, vossen en dassen tegen en in zomer kun je vuurvliegjes, of glimwormen zoals de eigenlijk heten, zien als het ´s avonds donker is.  Het Zevendal is ook in het voorjaar erg mooi wanneer de sterk geurende Meidoorn in bloei staat. Mookerheide

Uitzicht over de Maas vanuit paarsgekleurde heuvels

De Mookerheide is een bos- en heidegebied dat in uiterste Noorden van de provincie Limburg ligt. De heide was vroeger veel groter en bestreek het gebied tussen Mook en Nijmegen. Het gebied was op 14 april 1574 het toneel van de Slag op de Mookerheide die werd uitgevochten tussen het Spaanse leger onder Sancho d’Ávila en Bernardino de Mendoza enerzijds, en huurtroepen onder Lodewijk en Hendrik van Nassau anderzijds. De veldslag werd gewonnen door de Spanjaarden en zowel Lodewijk als Hendrik van Nassau sneuvelden. Gelukkig is heerst er tegenwoordig een vrede op de heide.
Het gebied ligt op een stuwwal die is ontstaan in het Saalien en die onder meer tijdens het Weichselien en door een voormalige bedding van de Rijn (nu het dal van de Niers) haar huidige karakter heeft verkregen. Op de uitkijktoren van de Mookerschans is de heide te overzien en heb je een prachtig uitzicht over de Maas, Cuijk en het Brabantse land. Aan het einde van de zomer kleurt de heide prachtig paars. De heide is een biotoop voor dieren als de gladde slang, hazelworm en de zandhagedis. Om vergrassing van de heide tegen te gaan grazen er Schotse hooglanders. Vlakbij ligt het landgoed Mookerheide en het uit 1904 daterende Jachtslot de Mookerheide. Er is een parkbos en er zijn moes- pluk- en kruidentuinen. In 2019 werd er een natuurbegraafplaats ingericht.Klein Amerika

Uitzicht over Groesbeek en het Reichswald

Op Klein Amerika zijn sporen van nederzettingen uit de Bronstijd (2000 – 800 v. Chr.) gevonden. Het huidige Klein Amerika is in de jaren ´20 ontgonnen tot landbouwgrond, waardoor een gebied ontstond met prachtige vergezichten over het dorp Groesbeek en het Duitse Reichswald. Het gebied met vruchtbare lössgrond ligt aan de Zuidwest kant van Groesbeek en heeft nog steeds een voornamelijk agrarische bestemming met asperges, wijngaarden, landbouw en melkvee. Tegenwoordig is Klein Amerika ook een belangrijk toeristisch trekpleister in het Rijk van Nijmegen. Vanaf het dorp loopt de weg in een lange klim omhoog. Evenwijdig aan de weg ligt de Zandbaon, een pad dat in 1570 al op landkaarten stond, en doorloopt tot aan de Biesselt in Mook.
Tijdens Operatie Market Garden landden op 17 september 1944 2.291 soldaten van het Amerikaanse 505e Para Infanterie Regiment van de 82ste Airborne Divisie. Deze soldaten stonden onder leiding van generaal James Gavin (Jumping General). Operatie Market Garden verliep niet zo succesvol als gepland omdat de Rijnbrug in een Arnhem een brug te ver bleek. Die winter werd het gebied dat in de frontlinie lag, bewaakt door H. Crerars van het Eerste Canadese Leger. Op Klein Amerika vind je twee monumenten als herinnering aan de tweede wereldoorlog. Voor de boerderij van Benny staat een moment met teksten die memoreren aan de soldaten van zowel de Amerikaanse 82ste Airborne Divisie als aan de soldaten van het Eerste Canadese Leger. Verderop staat langs de Zandbaon een replicatie van een Waco glider. De Waco CG-4 is een Amerikaans militair zweefvliegtuig dat tijdens de Tweede Wereldoorlog veelvuldig is ingezet, onder andere tijdens Operatie Market Garden. In Groesbeek en omgeving zijn tijdens de operatie in september 1944 honderden Gliders geland.Sint Jansberg

Oud bos gelegen op de Noordelijke stuwwal

 Tweeduizend jaar geleden waren de bossen in deze omgeving het heilige woud van de Batavieren, waar zij hun goden en voorouders vereerden. Leider Julius Civilis verjoeg hier met zijn Bataafse opstandelingenleger de Romeinen aan het begin van onze jaartelling (69-70). De Sint-Jansberg, onderdeel van het toenmalig Ketelwoud, bleef ook in latere eeuwen een twistgebied: het vormde onder meer samen met het Reichswald een grensgebied tussen Gelre en Kleef. De zeggenschap over het gebied veranderde in de 15e eeuw regelmatig tussen de heren van Gelre en Kleef.
In 1863 liet de familie Van Verschuer er een landhuis bouwen. Huize Sint-Jansberg van familie Van Verschuer was ruim honderd jaar geleden het kloppende hart van de Sint-Jansberg. In 1944 werd het in de hevige oorlogsstrijd verwoest. Daarna is het nooit meer opgebouwd, maar als je goed kijkt zie je nog sporen uit het rijke verleden, die herinneren aan deze prachtige villa en haar tuinen: een hoge sequoiaboom met roodbruine bast, restanten van muurtjes, een ijskelder, poelen en uitgegroeide hagen. De familie liet bij het landhuis drie vijvers aanleggen, met ieder een eigen functie. Zo was er een zwemvijver en een vijver waaruit drinkwater werd gehaald. Uit de andere vijver werden in de winter ijsblokken gehaald voor de ijskelder. 
In de jaren ’70 kwam het gebied in handen van Natuurmonumenten en is nu nu een natuurgebied van 226 hectare. Een van de heuvels in het gebied is de Sint-Jansberg die ook Kloosterberg wordt genoemd. De Sint-Jansberg verbindt de Mookerheide met het Duitse Reichswald en grenst in het oosten aan de gemeente Groesbeek. Het gebied is een stuwwal ontstaan in de voorlaatste ijstijd en kenmerkt zich door beboste hellingen en vele beekjes. Ook zijn er enkele moerasgebieden (De Geuldert, De Diepen en het Koningsven) aan de voet van de Jansberg. In het gebied ligt ook de Kiekberg die bijna 77 meter boven NAP ligt.
 

INDEPENDENT & FREE SPIRITED

Klein Amerika Distillery

Klein Amerika 6

6562 KC  Groesbeek

Scroll naar boven
Scroll naar top